FACIAL 1.jpg
FACIALS
FACIAL 2.jpg

Please know that CBD oil can be added to any facial... 

Spa Facial  

Mini Facial 

4 Layer Facial

Back Cleansing Facial  

Paraffin Facial                

Custom Facial                   

Ultimate Facial                 

Dual Exfoliation Facial     

Aveda Plant Peel Facial   

Thai Herbal Ball Facial    

Download Facial Form

$50

$40

$70

$50

$55

$70

$75

$75

$50

$75